Censorship on Flickr

A photographer had her photos stolen (by only-dreemin.com or one of their customers) , and was discussing what to do about that with her fans.

The URL of the entire discussion was deleted.

FÓ̗ROYA BANKI

FØROYA BANKI får nytt navn.

'ø' blir visst for vanskelig for utenlandske kunder, derfor en 'o' med akutt aksent både over og under, det blir så mye enklere: 'ó̗'

Altså: FÓ̗ROYA BANKI.

Det hele minner meg om Spin̈al Tap.

Stopp Volden

Jeg har knapt hørt om Eugene Eijke Obiora. Men takket være glimrende PR-arbeid fra Politiets Fellesforbund, har jeg nå hørt om Trond Volden.

De burde da forstå at det vekker en viss oppmerksomhet å danse med marsjstøvler på folks rettsfølelse? Trond Volden kunne og skulle vært spart for dette med en suspensjon.

Solutions for my unique needs

From Navision.com:

Use Microsoft Solution Finder to search for solutions developed by Microsoft Certified Partners to meet the unique needs of your business or industry.

Well, if my need is unique, it does not seem likely than anyone has developed a solution, does it?

I love marketingspeach.


The Bryan Ferry interview

From Welt am Sonntag:

Aber die Art und Weise, wie sich die Nazis inszeniert und präsentiert haben, meine Herren! Ich spreche von den Filmen von Leni Riefenstahl und den Gebäuden von Albert Speer und den Massenaufmärschen und den Flaggen - einfach fantastisch. Wirklich schön.

Well, to me it is pretty obvious that Triumph des Willens is a good movie. Does meaning that make me a Nazi? Or is it saying so that makes me one?

Part of the problem is that people confuse etics and esthetics. When people believe that good looks equals good ethics, good-looking Nazis become a problem.

The solution is not in denying the obvious quality of Riefenstahl's movie. The solution is detaching beauty from ethics.

The 9/11 attack on World Trade Center was the best staging ever of a terrorist act.
That does not make it ethical.

Why does Ferry's opinion matter more than mine, anyway? Whether an artist is praising Nazi movies or organizing Live-Aid, what he says should be jugded by what he says, not by who he is. (That was one of the messages of The Wall, where Pink was played by Geldof.)

Personally I am more offended by Ferry seeming to endorse speeding in his Audi A8.


Survivors

[jeg er inhabil - gift med scenografen]

Hørte nettopp en lang tredobbel anmeldelse av Survivors i radio. (Bylgjan 2007-03-15)

De tre anmelderne har sett et stykke om psykologi, og litt krimgåte.

Selv så jeg et stykke om overlevelseskurs. Som ikke er kurs om å overleve i villmarken. Der man ikke bygger en bro for å lære noe om brobygging, men for å lære mer generelle ferdigheter. Ofte om å samarbeide, delegere ansvar, ta seg tid til å planlegge selv når det er grunn til panikk.

Herrene Mister og Master formidler noen motstridende verdier. Hver for seg er disse verdiene tvilsomme nok, sammen er de ren gift.

Én av de syv elevene lærte da i hvert fall halve pensum.


Ain't never noboby

Ain't never nobody loved me like I love myself

is the poetic triple negation starting The Subterraneans by Jack Kerouac. Beautiful, and easy to understand.

In the security settings of Internet Exporer, I find this less elegant triple negation:

Disable don't prompt for client certificate selection when no certificates or only one certificate exists

If Kerouac wrote on speed, what did the Microsoft boys use? This is supposed to be a security setting - I should be able to understand what it means without testing the alternatives.

Do they mean

Prompt me before presenting my client certificate to anyone

Or maybe the opposite? This is not the place you should need to know boolean logic.


the vulnerabilities that might be exploited by the threats

In BS7799-2:2002 4.2.1.d.3 I read the following:

d) Identify the risks
 • Identify the assets [...]
 • Identify the threats to those assets.
 • Identify the vulnerabilities that might be exploited by the threats.

The standards document does define a few terms, but not threat, vulnerability and exploited.

Now, my computer is an asset that is threatened by interruptions in electric power supply. But it does not make sense to say that the power supply exploited a storm to stop my PC?

Is BS 7799-2:2002 written on the assumption that all risk is caused by deliberate attacks?

Looking at Security in Computing by Charles P Pfleeger, ISBN 0-13-799016-2 section 1.2:

[...] an exposure is a form of possible loss or harm [...] A vulnerability is a weakness in the security system that might be exploited to cause loss or harm. A human who exploits a vulnerability perpetrates an attack on the system. Threats [...] are circumstances that have the potential to cause loss or harm; human attacks are examples of threats, as are natural disasters [and] human errors[...] a control [BS 7799-2:2002 3.11 risk treatment] is a protective measure

By BS and Pfleeger definitions, my power line is vulnerable to sabotage, but not to storm damage. Hardly a useful definition. I can't say that the storm is a threat that exploits the vulnerability of the power line. I need a new word. the storm is a threat that xxxes the vulnerability of the power line. Any suggestions?

I want to remove exploit from the definition:

vulnerability
a weakness in the security system that might cause loss or harm

tags: BS 7799-2:2002 threat exploit vulnerability security ISMS Information Security Management System security ISBN 0-13-799016-2


Ordensregler for Vålerenga skole

12-åringerfikk kollektiv straff

Fra ordensreglene:

8. Når regler brytes kan skolens reaksjoner bl.a. være:

 • at eleven blir snakket til rette av en av personalet ved skolen.
 • å sende melding til hjemmet, evt. bruke gule og røde kort.
 • å la eleven sitte igjen.
 • å innkalle foreldre til samtale umiddelbart.
 • å utelukke eleven fra å delta på turer og leirskoleopphold. Eleven får da undervisning i en annen gruppe.
 • å vise eleven bort fra gruppen for resten av timen / friminuttet eller dagen. Eleven blir da satt under tilsyn, enten i en annen gruppe eller hos andre av skolens ansatte.
 • å bortvise en elev for resten av dagen. Eleven sendes da hjem. Dette benyttes ved særlig grove tilfeller av brudd på skolens ordensregler. De foresatte må underrettes før utvisning finner sted og gjøres kjent med sin adgang til å klage. Skolens ledelse sammen med elevens lærere avgjør om eleven skal utvises.
 • å kreve erstatning av foresatte hvis eleven gjør skade på skolens bygninger og / eller eiendeler eller eiendeler til andre på skolen. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000,-. Eleven skal ha anledning til å uttale seg før det blir bestemt hva som skal gjøres i saken.
 • å kreve full erstatning for mistet læremateriell, dette gjelder også utdelte bibliotekbøker.

Ingenting om kollektiv straff, og det eneste som står om kulde, er at elevene kan være nederst i trappa når det er kaldere enn minus 10.

Men bl.a. betyr åpenbart hva som helst. Altså: Når regler brytes kan skolens reaksjoner være etter eget forgodtbefinnende

Hvis disiplinen skal bygge på respekt, nytter det ikke med tortur light og rettsløshet.

Og hvis dispilinen skal skal bygge på frykt, trengs hardere tortur enn dette.

Så vidt jeg har forstått har Vålerenga en del elever fra kulturer med mere gruppeorientert etikk enn de individuelle rettighetene den norske rettsstaten bygger på. Det kunne vært en god ide om en norsk skole tok et klart standpunkt for norske rettsprinsipper.

tagger: Vålerenga skole ordensregler kollektiv straff torture light


Mikines in English

ISBN 9979963948 is a nice book about the Faroese painter Sámal Joensen-Mikines.

ISBN 9979963948

But the book lacks the original Faroese titles of his works. Even when a translation is good, we do need original titles. Compare a Google search for pilot whale drive with grindadráp


Medieskole?

Egenbeskrivelse av Medieskolerne Viborg:

På Medieskolerne uddannes Webintegratorer, Fotografer [...] Vores mål er i al ubeskedenhed at være en af de mest moderne skoler i verden med hensyn til uddannelse inden for medier og kommunikation. Vi har siden starten i 1987 specialiseret os i billedmedierne [...]

Men ikke kan de skrive dansk, de staver Fotograf med stor F.

Og for en skole som utdanner både fotografer og webintegratorer, synes jeg dette portrettet er ganske imponerende:

stakkels Kasper

La oss håpe at ACHT-UNG sponsoren jacob weiland (øverts til høyre) ikke bruker Firefox.


Huskeliste heimagreiðslan

For å bruke HeimaGreiðslan skal brukeren har rettigheter til

 • C:\HOMEBANK
 • C:\PDOXUSRS.NET
 • %CommonProgramFiles%\Borland Shared


sitemaps.org

Sitemaps.org - very much less than RDF

It does e.g. not seem possible to state that two URL's return the same resource? That is how I read the FAQ, anyway?

Several different loc elements in one url element should be the obvious way to do that. Then again, if you were thinking like me, you would use other element names, I'd say that one page element should contain one or more url elements.

Much less is this protocol able to say that the different sizes of the same image is indeed the same image.

tags:


Gud er god

Gud er god

Gud er god. Javel. Men er dette en påstand, en påstand man kan være mer eller mindre enig i?

Eller er det en definisjon? Og i så fall: en definisjon av god? Eller en definisjon av Gud?

Er det en definisjon av god, står det for en nihilistisk etikk. Det finnes intet rett og galt, utover hva en trancendent gud til enhver tid måtte beordre. Når Gud sier du skal myrde sønnen din, så er det hva som er godt. Og er du så heldig at han senere ombestemmer seg, og sier at du ikke skal, så er det også godt. Mennesket er fritatt for alt etisk ansvar, det skal bare gjøre som Gud sier. Det er vel omtrent den situasjonen bibelen beskriver før syndefallet.

Men hvis Gud er god er en definisjon af Gud, har mennesket fått etisk ansvar. Man finner Gud i det man selv vet er godt. Man kan ikke lenger vike unna ansvar ved å skyve Gud foran seg. Så er Gud motstander av homoseksualitet hvis og bare hvis homoseksualitet er galt. Og fordi det ikke er galt, kan den gode Gud umulig ha noe i mot det. Eller - den som hevder at homoseksulitet er synd, har selv ansvaret for å begrunne hvorfor det er synd.


RDF and dc:subject

How can I express in RDF that my article has the same dc:subject as Wikipedia's?

I can state that both URLs have the subject "The battle of Hastings". But text strings may have different meanings, even if they are equal.

I can state that my article has dc:subject http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_hastings. If that is the right way to do it, then the Wikipedia article must also have its own URL define its dc:subject. But that means that the article is about itself. Some pages are about themselves, e.g. Wikipedia on itself and index.rdf. But the article on the battle of Hastings is clearly about the battle, and not about itself.

I end up wanting a new Dublin Core property, say dc:hasSameSubjectAs. But maybe I'm just not well enough versed in RDF.

Illustration from W3c's validator:

RDF graph

Note that 3 occurrences of the URL http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_hastings is drawn as one object, while the 2 occurrences of the text "The battle of Hastings" are two distinct objects. That is the essence of the difference between URLs and tags: Two identical URLs refer to the same object, while identical tags may be so by accident.

tags:


RSS 0.91