Orden og oppførsel

I Sverige gir det redusert fagkarakter for rasistisk oppførsel. Det er hverken rettferdig eller smart. Gi dem nedsatt oppførselskarakter, eller sett dem i fengsel eller pisk dem. Ytringsfrihet er ikke frihet til mobbing og trusler, og en uhøflig nazi er truende. Men fagkarakteren skal beskrive faglig ferdighet. Skulle nødig ha naziyngel som kan innbille seg selv at de egentlig er faglig dyktige, men får dårlige karakterer fordi de er diskriminert.

ETT DEMOKRATISKT ARBETSSÄTT

Ytterbyskolan förekommer ingen åsiktsregistrering. Alla elever har rätt att tänka fritt och ha vilka åsikter de vill. Eleverna får dock inte utsätta andra för kränkande behandling genom ord och handling. Om en elev kränker en annan person på skolan bedömer vi att risk föreligger att eleven inte når ett av målen i samhällskunskap - "Eleven skall kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt" enligt "Kursplaner och betygskriterier 2000" sidan 88. För de elever som inte når målen i något eller några ämnen upprättas åtgärdsprogram där elev, förälder och lärare är ansvariga att göra en plan för hur eleven skall nå ännu ej uppnådda mål. För att utveckla elevers tänkande måste man tillämpa det mest grundläggande som finns i demokratin; nämligen det öppna och fria samtalet. Vi arbetar aktivt och framgångsrikt med dialoger med våra elever. Vi visar också de elever som har blivit kränkta eller känner sig hotade att demokratin givetvis även är till för deras skull.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1087498
hits