Ordensregler for Vålerenga skole

12-åringerfikk kollektiv straff

Fra ordensreglene:

8. Når regler brytes kan skolens reaksjoner bl.a. være:

  • at eleven blir snakket til rette av en av personalet ved skolen.
  • å sende melding til hjemmet, evt. bruke gule og røde kort.
  • å la eleven sitte igjen.
  • å innkalle foreldre til samtale umiddelbart.
  • å utelukke eleven fra å delta på turer og leirskoleopphold. Eleven får da undervisning i en annen gruppe.
  • å vise eleven bort fra gruppen for resten av timen / friminuttet eller dagen. Eleven blir da satt under tilsyn, enten i en annen gruppe eller hos andre av skolens ansatte.
  • å bortvise en elev for resten av dagen. Eleven sendes da hjem. Dette benyttes ved særlig grove tilfeller av brudd på skolens ordensregler. De foresatte må underrettes før utvisning finner sted og gjøres kjent med sin adgang til å klage. Skolens ledelse sammen med elevens lærere avgjør om eleven skal utvises.
  • å kreve erstatning av foresatte hvis eleven gjør skade på skolens bygninger og / eller eiendeler eller eiendeler til andre på skolen. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000,-. Eleven skal ha anledning til å uttale seg før det blir bestemt hva som skal gjøres i saken.
  • å kreve full erstatning for mistet læremateriell, dette gjelder også utdelte bibliotekbøker.

Ingenting om kollektiv straff, og det eneste som står om kulde, er at elevene kan være nederst i trappa når det er kaldere enn minus 10.

Men bl.a. betyr åpenbart hva som helst. Altså: Når regler brytes kan skolens reaksjoner være etter eget forgodtbefinnende

Hvis disiplinen skal bygge på respekt, nytter det ikke med tortur light og rettsløshet.

Og hvis dispilinen skal skal bygge på frykt, trengs hardere tortur enn dette.

Så vidt jeg har forstått har Vålerenga en del elever fra kulturer med mere gruppeorientert etikk enn de individuelle rettighetene den norske rettsstaten bygger på. Det kunne vært en god ide om en norsk skole tok et klart standpunkt for norske rettsprinsipper.

tagger: Vålerenga skole ordensregler kollektiv straff torture light


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3885420
hits