Ordensregler for Vlerenga skole

12-ringerfikk kollektiv straff

Fra ordensreglene:

8. Nr regler brytes kan skolens reaksjoner bl.a. vre:

  • at eleven blir snakket til rette av en av personalet ved skolen.
  • sende melding til hjemmet, evt. bruke gule og rde kort.
  • la eleven sitte igjen.
  • innkalle foreldre til samtale umiddelbart.
  • utelukke eleven fra delta p turer og leirskoleopphold. Eleven fr da undervisning i en annen gruppe.
  • vise eleven bort fra gruppen for resten av timen / friminuttet eller dagen. Eleven blir da satt under tilsyn, enten i en annen gruppe eller hos andre av skolens ansatte.
  • bortvise en elev for resten av dagen. Eleven sendes da hjem. Dette benyttes ved srlig grove tilfeller av brudd p skolens ordensregler. De foresatte m underrettes fr utvisning finner sted og gjres kjent med sin adgang til klage. Skolens ledelse sammen med elevens lrere avgjr om eleven skal utvises.
  • kreve erstatning av foresatte hvis eleven gjr skade p skolens bygninger og / eller eiendeler eller eiendeler til andre p skolen. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr. 5000,-. Eleven skal ha anledning til uttale seg fr det blir bestemt hva som skal gjres i saken.
  • kreve full erstatning for mistet lremateriell, dette gjelder ogs utdelte bibliotekbker.

Ingenting om kollektiv straff, og det eneste som str om kulde, er at elevene kan vre nederst i trappa nr det er kaldere enn minus 10.

Men bl.a. betyr penbart hva som helst. Alts: Nr regler brytes kan skolens reaksjoner vre etter eget forgodtbefinnende

Hvis disiplinen skal bygge p respekt, nytter det ikke med tortur light og rettslshet.

Og hvis dispilinen skal skal bygge p frykt, trengs hardere tortur enn dette.

S vidt jeg har forsttt har Vlerenga en del elever fra kulturer med mere gruppeorientert etikk enn de individuelle rettighetene den norske rettsstaten bygger p. Det kunne vrt en god ide om en norsk skole tok et klart standpunkt for norske rettsprinsipper.

tagger: Vlerenga skole ordensregler kollektiv straff torture light


RSS 0.91

hits