Survivors

[jeg er inhabil - gift med scenografen]

Hørte nettopp en lang tredobbel anmeldelse av Survivors i radio. (Bylgjan 2007-03-15)

De tre anmelderne har sett et stykke om psykologi, og litt krimgåte.

Selv så jeg et stykke om overlevelseskurs. Som ikke er kurs om å overleve i villmarken. Der man ikke bygger en bro for å lære noe om brobygging, men for å lære mer generelle ferdigheter. Ofte om å samarbeide, delegere ansvar, ta seg tid til å planlegge selv når det er grunn til panikk.

Herrene Mister og Master formidler noen motstridende verdier. Hver for seg er disse verdiene tvilsomme nok, sammen er de ren gift.

Én av de syv elevene lærte da i hvert fall halve pensum.


Ain't never noboby

Ain't never nobody loved me like I love myself

is the poetic triple negation starting The Subterraneans by Jack Kerouac. Beautiful, and easy to understand.

In the security settings of Internet Exporer, I find this less elegant triple negation:

Disable don't prompt for client certificate selection when no certificates or only one certificate exists

If Kerouac wrote on speed, what did the Microsoft boys use? This is supposed to be a security setting - I should be able to understand what it means without testing the alternatives.

Do they mean

Prompt me before presenting my client certificate to anyone

Or maybe the opposite? This is not the place you should need to know boolean logic.


RSS 0.91

hits