Human flag

Human Flag

Faroese Telecom flying a human flag of their own.

On the Faroese Flag Day 2005, a technician dressed in red and blue is removing a white GSM antenna from the roof of the Faroese Parliament.


En katolsk pave

Jeg skal ikke påstå at Bendik XVI blir mer katolsk enn paven. Men jeg tror nok han blir mer katolsk enn Johannes Paul II var. Johannes Paul II oppførte seg på mange måter som en protestantisk gud, ved å kommunisere direkte med de katolske (og andre) troende. Joseph Ratzinger har vært mere av en kirkens mann, som bruker organisasjonen og går tjenestevei.

Bendik XVI vil legge stor vekt på å holde organisasjonen samlet, og dens lære enhetlig. At han er konservativ og ikke liberal, er mindre viktig. Problemet for globale trossamfunn i dag, er at de mister tilhengere i Europa (og USA) hvis de blir for konservative. Blir de for liberale, mister de tilhengere i Afrika (og USA). Synergieffekten mellom en europeisk og en afrikansk kirke, er kraftig negativ.

Løsningen: Skisma/spin-off

Det er nok lite realistisk med et fullt skisma i den romersk-katolske kirken. Det skulle likevel være mulig å la de europeiske og afrikanske kirkene utvikle hver sine sterke sider i sine respektive markeder, ved å redusere paven til en slags konstitusjonell monark, og legge læreansvaret til to erkekardinaler: En liberal europeer (gjerne en lesbisk bestemor), og en konservativ afrikaner, som kan utkonkurrere islam ved å påpeke at 5 Mosebok 22:20-21

Men var det sant, var piken ikke jomfru,

da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal stene henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel Abrahams ætt og drevet hor i sin fars hus; således skal du rydde det onde bort av din midte.

ikke er fra Koranen, men fra Bibelen.


Samspill

Dette syns jeg var gøy:

Upcoming.org har ei side der hvem som helst kan registrere arrangementer i Eiði. (Og andre steder.) Disse arrangementene blir så automatisk publisert som RSS. Deretter leser upcoming.asp på en annen server RSS-feeden og kombinerer den med stilarket events.xsl fra en tredje server. Denne tredje serveren henter også upcoming.asp inn i en iframe i eiði.com.

Alt dette kjører uten SOAP og sånt. Men jeg forestiller meg at lignende ting kan bli morsomt å lage med SOAP og web services.


RSS 0.91

hits