HaloScan trackback encoding problems

Technology Evangelist has a trackback to Of Paddles and Planes.

But the HaloScan.com page that keeps track of Frogma's trackbacks has encoding problems. In the original post there is an en dash: home base ? Salina, Kansas. In the trackback list, this is represented as the windows-1252 string home base â?? Salina, Kansas. (The trackback list is declared as iso-8859-1, but that character set does not include the Euro-sign.)


I have two error reports for blogspot.com

I have two error reports for blogspot.com. As I don't know where else to send them, I post them as comments.

  1. http://frogma.blogspot.com/2006/03/of-paddles-and-planes.html is XHTML, but it is not well-formed XML. The problem is that the system lets you write unescaped ampersand, "fast & manueverable" rather than escaped: "fast & manueverable".
  2. The trackback page is declared as iso-8859-1, but contains invalid characters. In iso-8859-1 the hex bytes 80 and 93 are control characters. In windows-1252, they are the EURO SIGN and the LEFT DOUBLE QUOTATION MARK. But in this case, they are probably the result of failure to decode UTF-8 ?

Could you please forward this somewhere?

(I discover such nerdy stuff because I am considering an ASP.NET/xml application for mapping trackbacks as an exercise.)

Submitted to Google Groups: Mal-formed XML and unescaped ampersands Trackback contains iso-8859-1 control characters


Fashion police

Offisersball

Skal piker virkelig ha lange ballhansker til uniformsjakken? Burde hun ikke i så fall klippet av ermene? Og hva sier motepolitiet til dykkerur på ball?

tags: (48.207, 16.365)


Photographing the Faroe Islands

Flickr: Faroe Islands

Jørn thinks that you get good photos from the Faroe Islands by simply removing your lens cap.

He knows nothing about it, because he has only been here in summer, and summer is the most dull-looking season. I returned from my first two Faroese summers, damning my over-exposed Kodachromes. The third summer, I looked around, and realized that the place does indeed look like over-exposed Kodachrome on a dry summer's day.


asp:Calendar

Endelig kommet i gang igjen med ASP.NET-kurset igjen.

Men <asp:Calendar> - det heter visst Web Server Calendar Control? - virker i noen grad som det verste av to verdener:

  • Den bruker Javascript, og fungerer ikke uten.
  • Men likevel POSTer den tilbake til serveren hver gang brukeren velger en ny dato.

Jeg skulle mene at valg av dato vanligvis er et lokalt anliggende inntil brukeren klikker OK?

Det hjelper da lite at validering av brukerdata kjører lokalt (før OK) når bare det å velge en dato utløser en POST?

Jeg tror jeg skal betrakte kurset som oppvarming før jeg lærer meg AJAX. (Hvis 2168 sider kan kalles 'oppvarming'.)


Responsible Democracy

We couldn't hold Iraq responsible for what Saddam Hussein did, because he was not democratically elected.

And we can't hold Palestine responsible for Hamas policies, because they are democratically elected.

Ingenting er ment å være lett


Prophetic Blasphemy

This is difficult: A drawing af a Prophet with a bomb in his turban, is a blaspemous claim that the peace-loving Islam is violent.

While calling a military exercise the Holy Prophet war games is not?


Orden og oppførsel

I Sverige gir det redusert fagkarakter for rasistisk oppførsel. Det er hverken rettferdig eller smart. Gi dem nedsatt oppførselskarakter, eller sett dem i fengsel eller pisk dem. Ytringsfrihet er ikke frihet til mobbing og trusler, og en uhøflig nazi er truende. Men fagkarakteren skal beskrive faglig ferdighet. Skulle nødig ha naziyngel som kan innbille seg selv at de egentlig er faglig dyktige, men får dårlige karakterer fordi de er diskriminert.

ETT DEMOKRATISKT ARBETSSÄTT

Ytterbyskolan förekommer ingen åsiktsregistrering. Alla elever har rätt att tänka fritt och ha vilka åsikter de vill. Eleverna får dock inte utsätta andra för kränkande behandling genom ord och handling. Om en elev kränker en annan person på skolan bedömer vi att risk föreligger att eleven inte når ett av målen i samhällskunskap - "Eleven skall kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt" enligt "Kursplaner och betygskriterier 2000" sidan 88. För de elever som inte når målen i något eller några ämnen upprättas åtgärdsprogram där elev, förälder och lärare är ansvariga att göra en plan för hur eleven skall nå ännu ej uppnådda mål. För att utveckla elevers tänkande måste man tillämpa det mest grundläggande som finns i demokratin; nämligen det öppna och fria samtalet. Vi arbetar aktivt och framgångsrikt med dialoger med våra elever. Vi visar också de elever som har blivit kränkta eller känner sig hotade att demokratin givetvis även är till för deras skull.


Skeptisk til å følge loven

I følge Aftenposten er Informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon skeptisk til bruken av en 104 år gammel lovparagraf for å hindre inndrivelse av spillegjeld.

Loven han sikter til, er §12:

§ 12. 1. Af Spil og Væddemaal opstaar ingen Forpligtelse, og en Anerkjendelse af derved stiftet Gjæld er uforbindende. Det samme gjælder Laan eller Forskud, som nogen vidende om Øiemedet har ydet til Brug ved Spil eller Væddemaal.

Fra 1902 eller ikke, paragrafen blir visst bare mer og mer aktuell. Og sletting av gjelden er den eneste effektive måten å hindre at bankene involverer seg i gambling. I prinsippet kan bankene også trues med ett års fengsel etter §298:

§ 298. Den, som gjør sig en Næringsvei af Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov er tilladt, eller af at forlede dertil, straffes med Fængsel indtil 1 Aar.

men det ville nok være vanskelig å få en ubetinget dom.

Bankklagenemdas uttalelse


My ISP is on strike

It seems that attempts to write to my home address are blocked by the spam firewall:

This is the Spam Firewall at barracuda.olivant.fo.

I'm sorry to inform you that the message below could not be delivered.
When delivery was attempted, the following error was returned.

<styrheim@post.olivant.fo>: host post.olivant.fo[212.55.32.101] said: 503
Error: need RCPT command (in reply to DATA command)

Reporting-MTA: dns; barracuda.olivant.fo
Arrival-Date: Mon, 10 Apr 2006 13:33:32 +0100 (WEST)

Final-Recipient: rfc822; styrheim@post.olivant.fo
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: X-Spam-Firewall; host post.olivant.fo[212.55.32.101] said: 503
Error: need RCPT command (in reply to DATA command)

Please use work mail.

Update: Strike is over


Metaforisk shipspotting

Sovetskaya Konstitutsiya under slep

Hvis skipsnavnet Sovetskaya Konstitutsiya betyr det jeg tror det betyr, er dette et søtt metaforisk bilde. (Eller en billedlig metafor?)

Spotted by Regin Torkilsson


Føroya Tele arbeiðir støðugt við at menna tænastur

Føroya Tele

Føroya Tele vil fra 1.mai 2006 ikke la sine kunder lese epost med POP3 via andre leverandørers nett.

Det er vel greit nok at Føroya Tele bare lar egne kunder bruke postserveren deres. Men jeg synes ikke det er særlig vennlig å håndheve den begrensningen ved å nekte adgang via andre internettforbindelser. Tross alt er jeg kunde, selv om jeg ikke alltid er hjemme. Så jeg synes det hadde vært rimeligere å håndheve dette pr brukerkonto, ikke pr forbindelse.

Men når det presenteres som at menna tænastur til okkara kundar blir det bare tragikomisk. (Det minner mere om noe annet, men jeg er for politisk korrekt til å bruke det som skjellsord.)

Dog skal de ha ros for å si i fra, de ga jo aldri noen advarsel den gangen de stengte forbindelsen med postklienter i utlandet.

En viktig forskjell på epost og papirpost, er at epost er mere mobil: Jeg kan sende papirpost fra hele verden, men jeg kan bare motta den hjemme i min egen postkasse, max 7 meter fra veien. Epost kan derimot både sendes og mottas over hele verden. Det ser ikke ut til at Føroya Tele har forstått at epost er en mobil tjeneste? Ironisk nok var det en daværende ansatt i Føroya Tele som lærte meg at jeg kunne lese eposten min via en norsk ISP.

Jeg kunne forstå begrensninger i SMTP (å sende post) hvis det var for å bekjempe spam. (Selv om jeg mener det finnes bedre metoder.) Men å begrense POP3 (å lese posten), virker meningsløst.

01-04-2006

Góði kundi.

Føroya Tele arbeiðir støðugt við at menna tænastur til okkara kundar og í tí sambandi hava vit nú gjørt niðanfyristandandi broytingar.

Eftir 1. mai 2006 verður atgongd til okkara postservarar bert loyvd internetkundum hjá Føroya Tele.Hetta merkir at atgongd umvegis pop3, pop3s, imap ella imaps, til post-konti liggja á postservarum okkara, bert verða virkin við internetíbinding frá Føroya Tele. Hetta umfatar uppringt samband, breiðband ella fast samband (fyritøkur).

Broytingin ávirkar teir kundar, ið hava t-post frá Føroya Tele, men sum hava samband frá øðrum veitara.

Eftir 1. mai 2006 virka Outlook, Outlook Express ella onnur t-post forrit ikki uttan so at kundin er íbundin internetið hjá Føroya Tele.

Tó verður møguligt at brúka webpostatgongd.

tags:


Win-Family vil ikke importere en skrivebeskyttet GEDCOM

Jeg prøvde å importere en skrivebeskyttet GEDCOM til Win-Family. Men det ville den ikke, ikke før jeg fjernet skrivebeskyttelsen. Høyst foruroligende, selv om jeg ikke har undersøkt om den endrer fila den importerer. (Jeg har sure erfaringer med at Win-Family ødelegger sine egne filer, så jeg vil ikke at den skal klå på GEDCOM-filene mine.)

Og etter importen: Win-Family gjemmer winfam.ge6, uten å spørre meg hvor det skal gjemmes. Det viser seg at den ble gjemt sammen med program-filene. Som om jeg pleier å ta backup av dem. Win-Family er sannelig noe av en løs kanon.

tags:


RSS 0.91

hits