Censorship on Flickr

A photographer had her photos stolen (by only-dreemin.com or one of their customers) , and was discussing what to do about that with her fans.

The URL of the entire discussion was deleted.

FÓ̗ROYA BANKI

FØROYA BANKI får nytt navn.

'ø' blir visst for vanskelig for utenlandske kunder, derfor en 'o' med akutt aksent både over og under, det blir så mye enklere: 'ó̗'

Altså: FÓ̗ROYA BANKI.

Det hele minner meg om Spin̈al Tap.

Stopp Volden

Jeg har knapt hørt om Eugene Eijke Obiora. Men takket være glimrende PR-arbeid fra Politiets Fellesforbund, har jeg nå hørt om Trond Volden.

De burde da forstå at det vekker en viss oppmerksomhet å danse med marsjstøvler på folks rettsfølelse? Trond Volden kunne og skulle vært spart for dette med en suspensjon.

RSS 0.91

hits