Makt kontra frihet. Og løgn.

Sitat fra Per Olav Reinton:

karikaturene av profeten Muhammed som terrorist handler like lite om ytringsfrihet som løgn og mobbing gjør det

Men kjære, løgner er da beskyttet av ytringsfriheten, de også? I grunnen er det 'løgner' som har bruk for ytringsfriheten, for de etablerte 'sannheter' skal nok klare seg. Selv mener jeg at det Reinton skrev er feil (dvs. løgn), og jeg protesterer mot det, men jeg ville ikke finne på å forby det.

Videre skriver han:

karikaturer av Muhammed er en maktdemonstrasjon ? på samme måte som mobbing er det

Der er jeg også dypt uenig med ham. Karikaturene var et rop om hjelp i en situasjon der jihadsensuren allerede hadde tatt makten. Hva er den største maktdemonstrasjonen - å true folk til taushet med mord, eller latterliggjøre en versjon av muhammedanismen som vitterlig oppfordrer til å myrde uskyldige sivile?

Ja. Jeg vet at det ikke er politisk korrekt å omtale muslimer som muhammedanere. Og det har jeg heller ikke gjort. Jeg omtaler folk som dyrker Muhammed som en gud ved siden av Allah. For min del må de gjerne dyrke hvem de vil, men det er i strid med Koranens klare ord, og for meg føles det feil å kalle dem muslimer.

Forbudet mot å avbilde profeten er rimeligvis opprettet nettopp for å hindre at profeten blir dyrket som en gud? Og ingen kan vel beskylde Jyllandsposten for å ha dyrket Muhammed som en gud? Uansett, forbudet gjelder bare muslimer, på samme måte som tabu mot å spise gris, ku, hest eller hval bare gjelder i den subkulturen som har utstedt forbudet.

Eller skal vi ta inn over oss regelen om at ikke-muslimer ikke har lov til å ri hester, også?

tags:


AKG Hearo player SE

My comment to on the Hearo Player SE:

OK. But I really don't want a PC dangling from my earphones. What about a version that can convert .wav or .mp3 files to headphone friendly format, for playback elsewhere?

Hearo player screen shot?

tags:


CMS language management

Sansir.net sprogstyring describes that they can manage different content for different languages. To me, that sounds like isolated sites for each language, rather than 'management'.

If you don't read Danish, clicking the Union Jack will illustrate my point. You will not be taken to an English description of their language management, you will be taken to the home page of the English site.

To me sprogstyring (language management) implies that pages with the same content in different languages are linked to each other.

sansir.net

tags:


Passenger profiling, game theory and terror prevention Commenting on <a href="http://www.econ.upenn.edu/%7Epersico/research/Papers/airportaea11.

Commenting on Passenger Profiling, Imperfect Screening, and Airport Security. Via Bruce Schneier.

The paper by Persico and Todd describes a game where

  • v is the value of committing the crime
  • l is the loss when detected and stopped
  • zero is the value of not committing the crime

That seems a reasonable model of me taking an extra bottle of single malt across the border. Or of a professional cocaine courier.

But I think the game theory math breaks down when

  • v is marthyrdom (and 72 raisins)
  • l is hero status and a long life in prison
  • survival and your normal life is the value of not committing the crime

In this case, I don't think the difference between v and l will deter anyone. The detection rate may still shift attacks to targets with lower detection rates, though.

The game difference between terror and other crime: Detecting one criminal will deter another one. Detecting a terrorist will (we hope) stop that one terrorist, but not the other ones.

In the 70's, hi-jacking was something of a gentleman's sport. The terrorists threatened with murder, but knew they could survive if they kept their murdering at a minimum. Deep down, the terrorist's focus was on his own survival, not on the 72 virgins. And often both terrorists and hostages came out alive.

It would be very useful if we could move a terrorist's focus away from Paradise, and back to his own survival. But I have no idea of how to achieve that.

tags:


RSS 0.91

hits