Stopp Volden

Jeg har knapt hørt om Eugene Eijke Obiora. Men takket være glimrende PR-arbeid fra Politiets Fellesforbund, har jeg nå hørt om Trond Volden.

De burde da forstå at det vekker en viss oppmerksomhet å danse med marsjstøvler på folks rettsfølelse? Trond Volden kunne og skulle vært spart for dette med en suspensjon.

Ordensregler for Vålerenga skole

12-åringerfikk kollektiv straff

Fra ordensreglene:

8. Når regler brytes kan skolens reaksjoner bl.a. være:

 • at eleven blir snakket til rette av en av personalet ved skolen.
 • å sende melding til hjemmet, evt. bruke gule og røde kort.
 • å la eleven sitte igjen.
 • å innkalle foreldre til samtale umiddelbart.
 • å utelukke eleven fra å delta på turer og leirskoleopphold. Eleven får da undervisning i en annen gruppe.
 • å vise eleven bort fra gruppen for resten av timen / friminuttet eller dagen. Eleven blir da satt under tilsyn, enten i en annen gruppe eller hos andre av skolens ansatte.
 • å bortvise en elev for resten av dagen. Eleven sendes da hjem. Dette benyttes ved særlig grove tilfeller av brudd på skolens ordensregler. De foresatte må underrettes før utvisning finner sted og gjøres kjent med sin adgang til å klage. Skolens ledelse sammen med elevens lærere avgjør om eleven skal utvises.
 • å kreve erstatning av foresatte hvis eleven gjør skade på skolens bygninger og / eller eiendeler eller eiendeler til andre på skolen. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000,-. Eleven skal ha anledning til å uttale seg før det blir bestemt hva som skal gjøres i saken.
 • å kreve full erstatning for mistet læremateriell, dette gjelder også utdelte bibliotekbøker.

Ingenting om kollektiv straff, og det eneste som står om kulde, er at elevene kan være nederst i trappa når det er kaldere enn minus 10.

Men bl.a. betyr åpenbart hva som helst. Altså: Når regler brytes kan skolens reaksjoner være etter eget forgodtbefinnende

Hvis disiplinen skal bygge på respekt, nytter det ikke med tortur light og rettsløshet.

Og hvis dispilinen skal skal bygge på frykt, trengs hardere tortur enn dette.

Så vidt jeg har forstått har Vålerenga en del elever fra kulturer med mere gruppeorientert etikk enn de individuelle rettighetene den norske rettsstaten bygger på. Det kunne vært en god ide om en norsk skole tok et klart standpunkt for norske rettsprinsipper.

tagger: Vålerenga skole ordensregler kollektiv straff torture light


Gud er god

Gud er god

Gud er god. Javel. Men er dette en påstand, en påstand man kan være mer eller mindre enig i?

Eller er det en definisjon? Og i så fall: en definisjon av god? Eller en definisjon av Gud?

Er det en definisjon av god, står det for en nihilistisk etikk. Det finnes intet rett og galt, utover hva en trancendent gud til enhver tid måtte beordre. Når Gud sier du skal myrde sønnen din, så er det hva som er godt. Og er du så heldig at han senere ombestemmer seg, og sier at du ikke skal, så er det også godt. Mennesket er fritatt for alt etisk ansvar, det skal bare gjøre som Gud sier. Det er vel omtrent den situasjonen bibelen beskriver før syndefallet.

Men hvis Gud er god er en definisjon af Gud, har mennesket fått etisk ansvar. Man finner Gud i det man selv vet er godt. Man kan ikke lenger vike unna ansvar ved å skyve Gud foran seg. Så er Gud motstander av homoseksualitet hvis og bare hvis homoseksualitet er galt. Og fordi det ikke er galt, kan den gode Gud umulig ha noe i mot det. Eller - den som hevder at homoseksulitet er synd, har selv ansvaret for å begrunne hvorfor det er synd.


Makt kontra frihet. Og løgn.

Sitat fra Per Olav Reinton:

karikaturene av profeten Muhammed som terrorist handler like lite om ytringsfrihet som løgn og mobbing gjør det

Men kjære, løgner er da beskyttet av ytringsfriheten, de også? I grunnen er det 'løgner' som har bruk for ytringsfriheten, for de etablerte 'sannheter' skal nok klare seg. Selv mener jeg at det Reinton skrev er feil (dvs. løgn), og jeg protesterer mot det, men jeg ville ikke finne på å forby det.

Videre skriver han:

karikaturer av Muhammed er en maktdemonstrasjon ? på samme måte som mobbing er det

Der er jeg også dypt uenig med ham. Karikaturene var et rop om hjelp i en situasjon der jihadsensuren allerede hadde tatt makten. Hva er den største maktdemonstrasjonen - å true folk til taushet med mord, eller latterliggjøre en versjon av muhammedanismen som vitterlig oppfordrer til å myrde uskyldige sivile?

Ja. Jeg vet at det ikke er politisk korrekt å omtale muslimer som muhammedanere. Og det har jeg heller ikke gjort. Jeg omtaler folk som dyrker Muhammed som en gud ved siden av Allah. For min del må de gjerne dyrke hvem de vil, men det er i strid med Koranens klare ord, og for meg føles det feil å kalle dem muslimer.

Forbudet mot å avbilde profeten er rimeligvis opprettet nettopp for å hindre at profeten blir dyrket som en gud? Og ingen kan vel beskylde Jyllandsposten for å ha dyrket Muhammed som en gud? Uansett, forbudet gjelder bare muslimer, på samme måte som tabu mot å spise gris, ku, hest eller hval bare gjelder i den subkulturen som har utstedt forbudet.

Eller skal vi ta inn over oss regelen om at ikke-muslimer ikke har lov til å ri hester, også?

tags:


Orden og oppførsel

I Sverige gir det redusert fagkarakter for rasistisk oppførsel. Det er hverken rettferdig eller smart. Gi dem nedsatt oppførselskarakter, eller sett dem i fengsel eller pisk dem. Ytringsfrihet er ikke frihet til mobbing og trusler, og en uhøflig nazi er truende. Men fagkarakteren skal beskrive faglig ferdighet. Skulle nødig ha naziyngel som kan innbille seg selv at de egentlig er faglig dyktige, men får dårlige karakterer fordi de er diskriminert.

ETT DEMOKRATISKT ARBETSSÄTT

Ytterbyskolan förekommer ingen åsiktsregistrering. Alla elever har rätt att tänka fritt och ha vilka åsikter de vill. Eleverna får dock inte utsätta andra för kränkande behandling genom ord och handling. Om en elev kränker en annan person på skolan bedömer vi att risk föreligger att eleven inte når ett av målen i samhällskunskap - "Eleven skall kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt" enligt "Kursplaner och betygskriterier 2000" sidan 88. För de elever som inte når målen i något eller några ämnen upprättas åtgärdsprogram där elev, förälder och lärare är ansvariga att göra en plan för hur eleven skall nå ännu ej uppnådda mål. För att utveckla elevers tänkande måste man tillämpa det mest grundläggande som finns i demokratin; nämligen det öppna och fria samtalet. Vi arbetar aktivt och framgångsrikt med dialoger med våra elever. Vi visar också de elever som har blivit kränkta eller känner sig hotade att demokratin givetvis även är till för deras skull.


Som å 'spare penger' på utsalg

Fra Forbes: USA innfører skattelette for biler som sparer mye bensin. Ikke bruker lite men sparer mye. Og får å kunne spare mye skal en bil være stor og tung. Honda Insight probably won't qualify at all.

Dette er som å rose noen for alle pengene de har spart på utsalg. Mens det finnes et enkelt og elegant kapitalistisk alternativ: Dyrere bensin. Artig å se USA plukke opp noe av det værste fra sosialdemokratiets verktøykasse.


Er det hevn å kreve sin rett?

Fordi mannen jobber svart, får ikke kvinnen så mye bidrag som hun har krav på og hevner seg derved ved å gå til Skatteetaten

Når ble det hevn og angiveri å kreve sin (og sine barns) rett?


Nemi: respekt og selvutslettelse

Det står stor respekt av å be om unnskyldning når man har gjort noe galt. Men det er selvutslettende å si det for mye!

Det står stor respekt av å be om unnskyldning når man har gjort noe galt. Men det er selvutslettende å si det for mye!
Nemi Montoya
English translation:
 • Don't apologize all the time
 • I'm sorry!
 • I'm serious! Apologizing for what wrong you have done, is good. But apologizing too much is self-renunciation.
 • I'm sor...
 • ...!
 • Shut up!
 • Good girl

tags:


Flagglover

Selv mener jeg nå at både muslimer og andre skal få brenne så mange flagg de vil, så lenge de har kjøpt flaggene og overholder brannforskriftene.

Men partiet som har vansirede versjoner av Merkið:

Merkið

og Dannebrog:

Dannebrog

websiden sin, vil skjerpe loven.

De burde feie for egen dør, og ellers holde munn.

Tags:


VM i tåketale: Annan til finalen

Fra FN:

25 February [2006] -- On Saturday in Qatar, the Secretary-General met with the Secretaries-General of the Organization of the Islamic Conference and of the Arab League, as well as the Foreign Ministers of Turkey, Spain and Qatar, and they issued a joint statement on the issue of the cartoons of the Prophet Muhammad. The members of the group called for restraint and for an immediate end to the present atmosphere, which threatens to sow deep discord between communities, societies and countries.


Vernesonen og Haagdomstolen

Norge taper hvis vernesonen rundt Svalbard kommer opp for Haagdomstolen. Men det gjør den neppe, fordi de andre vil tape nesten like mye.

Det er to mulige utfall i Haag, og begge er dårlige, særlig for Norge og Russland, men neppe gode for noen.

Vernesonen oppheves

Hvis vernesonen oppheves, blir det uregulert fiske der. I beste fall blir havet fiska svart, i værste fall blir området forsynt med ny fisk fra norske og russiske soner, men i så fall vi vi fiske våre egne soner svarte.

Vernesonen underlegges Svalbardtraktaten

Så kan Norge regulere fisket, men ingen kan fordele kvotene. Det blir for eksempel fastsatt en totalkvote, og så blir fisket stoppet når kvoten er nådd. Det er ikke en effektiv måte å fiske.

Den uformelle løsningen er best

Jeg tror alle parter er enig om at norsk forvaltning er det beste, konfliktene er om fordeling av kvotene, der Haag-domstolen er en slags selvmordsbombe av et forhandlingkort. Hvis ikke vi får ei rimelig kvote, så skal vi nok ødelegge fisket for alle sammen

Gråsonen er en del av den prisen Norge betaler Russland i en hestehandel for å få praktisk russisk aksept av vernesonen. Å akseptere vernesonen formelt ville være idioti, så spiller man fra seg Haagdomstolen som forhandlingskort.

(Men jeg er ikke pragmatiker nok til å unngå kvalmen når jeg hører norske talsmenn uttale seg som om vernesonen er norskere enn Svalbard.)

Svalbardtraktaten

tags:


Pinlig soldatvideo?

nrk.no kritiserer den pinlige soldatvideoen Kosovo for at i teksten heter det blant annet at serbiske bad boys skal drepes.

I den teksten jeg hører, synger de:

And we'll be dropping our bombs
Wherever Serbian bad guys hide

Hvis vi et øyeblikk forlater videoillusjonen, og ser på virkeligheten, så var det sannelig ikke bare wherever bad guys hide at vi bombet Serbia. I grunnen traff vi vel bare noe sånt som sju stridsvogner, først da vi gikk over til å bombe den sivile økonomiske infrastrukturen sønder og sammen, overga Serbia seg.

Men å lage en ironisk video er 'pinlig'. Det er mulig at serbere ikke forstår ironi, men det er da ikke bare nordmenn som bør prøve å forstå fremmede kulturer?

Kanhende er det dårlig militærtaktikk å lage sånne videoer. Men det er dårlig politisk taktikk å be om unnskyldning hver gang noen dikter opp en grunn til å være fornærmet. Så er vi under Talibanstyre før vi vet ordet av det. Hvis serberne ikke forstår at videoen først og fremst retter ironien mot vestlig politikk, så dem om det. Selvironi er en styrke i vestlig kultur, og denne videoen skal vi være stolt av. Kosovo/Kokomo er noe av det største på videofronten siden George Michael's Outside.


En katolsk pave

Jeg skal ikke påstå at Bendik XVI blir mer katolsk enn paven. Men jeg tror nok han blir mer katolsk enn Johannes Paul II var. Johannes Paul II oppførte seg på mange måter som en protestantisk gud, ved å kommunisere direkte med de katolske (og andre) troende. Joseph Ratzinger har vært mere av en kirkens mann, som bruker organisasjonen og går tjenestevei.

Bendik XVI vil legge stor vekt på å holde organisasjonen samlet, og dens lære enhetlig. At han er konservativ og ikke liberal, er mindre viktig. Problemet for globale trossamfunn i dag, er at de mister tilhengere i Europa (og USA) hvis de blir for konservative. Blir de for liberale, mister de tilhengere i Afrika (og USA). Synergieffekten mellom en europeisk og en afrikansk kirke, er kraftig negativ.

Løsningen: Skisma/spin-off

Det er nok lite realistisk med et fullt skisma i den romersk-katolske kirken. Det skulle likevel være mulig å la de europeiske og afrikanske kirkene utvikle hver sine sterke sider i sine respektive markeder, ved å redusere paven til en slags konstitusjonell monark, og legge læreansvaret til to erkekardinaler: En liberal europeer (gjerne en lesbisk bestemor), og en konservativ afrikaner, som kan utkonkurrere islam ved å påpeke at 5 Mosebok 22:20-21

Men var det sant, var piken ikke jomfru,

da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal stene henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel Abrahams ætt og drevet hor i sin fars hus; således skal du rydde det onde bort av din midte.

ikke er fra Koranen, men fra Bibelen.


Norsk EU-medlemskap er sikkert som amen i kjerka

Norsk EU-medlemskap er sikkert som amen i kjerka, mener NHO.

Det er jeg enig i. Norge er i dag tettere integrert i EU, enn det EEC-medlemskapet som ble stemt ned i 1972.

Det er ingen heksekunst å spå om fortiden.


Send KRL til Saudi-Arabia

Eksportere KRL til Saudi-Arabia?

Glimrende ide! Det ville bli større religionsfrihet, både i Saudi-Arabia og i Norge.

Derimot er jeg skeptisk til å eksportere KRL/IRL til Marokko. Marokkanske barn har bedre kunnskap om europeisk språk og kultur, enn hva KRL har gitt norske barn om arabiske forhold.


Hvem er det de vil rekruttere?

First Blood, Jolly Roger

Hvem ønsker de å rekruttere?

First Blood? Rambo er en psykotisk drapsmaskin, han er like farlig i militæret, som på trikken.

Jolly Roger betyr at man er ute og plyndrer på egen regning. Og at man følger en annen konvensjon en Geneve: at den som overgir seg uten motstand blir skånet, men den som har gjort motstand, vil bli henrettet eller det som verre er.

Sjøl ville jeg refsa soldater for å ta symbolbruken sin så lite alvorlig. Men Norge ser ut til å ønske 18-årige soldater som tror de leker krig.


Å sitere en anonym riksdagsmann

Aftonbladet siterer en riksdagsmann som har fyllekjørt med barnevogn: Barn ska kunna växa upp i lugn och trygghet utan alkoholiserade föräldrar

De sladder bildet av ham, og nevner ikke navnet.

Men sitatet finnes på Riksdagen, så mannen ser ut til å være Per Bill


To forkortelser: SIBO og SIBO

En gang i tiden betød SIBO Selskapet for Innvandrerboliger.

Nå betyr visst SIBO Strid I Bebygd Område.

La oss håpe at det er en tilfeldighet, og at det ikke går troll i ord.

Egentlig burde militæret bruke liten i: SiBO.

Riktignok er små bokstaver i forkortelser i strid med NATOs standard for forkortelser (NATMILFORKSTD), men 4 bokstaver er i alle fall alt for kort for å holde NATO-stilen. Enten skal man finne en forkortelse på minst 10 bokstaver, eller skrive SIERRA INDIA BRAVO OSCAR .


Islamkritikk er ikke politisk korrekt

Førsteamanuensis Kari Vogt sammenlikner boka "Hvorfor jeg ikke er muslim" med den rasistiske svindelen "Sions vises protokoller". (OK, dette er en gammel lenke. Men jeg finner ikke bedre og nyere nyheter noe sted.)

Ryggradsdonor søkes.

Sosialistisk Venstreparti ønsker yngre søsterparti, til donor for ryggradstransplantasjon.

Det skal være forbudt å avle mennesker for å skaffe reservedeler til andre. Dog kan der dispenseres hvis noen har bruk for reservedelene.


Krekar: Mein sak

Krekar debuterer i april som forfatter på norsk med sin selvbiografi «Min sak».

- Dette er mullah Krekars personlige og politiske selvbiografi. Den islamske og kurdiske aktivisten går gjennom hendelsene i iraksk Kurdistan og saken mot ham i Norge fra sitt eget perspektiv, sa informasjonsrådgiver Even Råkil

Dette lyder som desinformasjon, men bekreftes av http://www.aschehoug.no/multimedia/archive/00026/Utgivelsesliste__26063a.pdf

Hadde han lagt seg nærmere tittelen på Hitlers personlige og politiske selvbiografi ville han fått copyrightproblemer.


'Den siddende koalitionsregering kan fortsætte'

Danske medier (TV2) demonstrerer sin dype forståelse av færøysk politikk:

Resultatet tegner til, at den siddende koalitionsregering derfor kan fortsætte.

Til TV2s orientering, kan jeg meddele at statsministeren kastet alle statsrådene fra den største koalisjonspartneren, samtidig med at han skrev ut nyvalg.

Så det krever nok betydelig familieterapi, om den koalisjonen skal fortsette.


Dopinglov som ikke forbyr bruk?

Familju- og heilsumálaráðið har et forslag til ny dopinglov.

Forslaget forbyr distribusjon og besittelse av dopingmidler, men inneholder så vidt jeg kan se, ikke noe forbud mot bruk:

Tey í §§ 1 og 2 nevndu dopingevnir mugu ikki framleiðast, flytast inn, flytast út, seljast, flýggjast út, deilast út ella liggjast inni við uttan so, at talan er um nýtslu til sjúkufyribyrging ella -viðgerð ella til granskingarendamál.

Det vil vel i praksis si at det ikke vil være noen strafferettslig reaksjon for den som tester positivt for forbudte stoffer.

Begrunnelsen for forslaget, bygger på en total misforståelse av dopingproblemet:

Doping stríðir ímóti meginreglunum í ítróttarrørsluni, som hava við sær, at luttakararnir skulu kappast á jøvnum føti.

Oppfatningen er med andre ord at doping er forbudt, fordi det er juks.

I virkeligheten er det omvendt: Doping er juks, fordi det er forbudt; det er forbudt fordi det er farlig.

Anabole steroider gir problemer langt utenfor idretten: De er vanedannende, og de får folk til å oppføre seg dummere enn de ellers ville gjort. Så de hører vel egentlig under den generelle narkotikalovgivingen, ikke under en lov som handler om idrett.


Kjønnsvill

Min hyperkristne favoritt, Jenis av Rana har hentet fram et ord fra den gang homoseksualitet var en pervers sykdom, kynsvilla, som han insisterer på å bruke når han snakker om homoseksualitet.
På norsk ville det nok blitt kjønnsforvirret.
Jeg vet ikke om han har ord for biseksualitet, men på norsk vil det vel bli lettere kjønnsforvirret?


RSS 0.91

hits